Wat is loonheffing en wat is de loonheffingskorting?

VGA Accountants in Belasting
25 mei 20234 minuten

Wat is in deze periode van het jaar de meest gestelde vraag door werknemers aan de werkgever en daarmee de loonadviseur? ‘Waarom wordt mijn vakantiegeld extra belast en hou ik daarom van mijn vakantiegeld zo weinig over?’ Om hier een goed antwoord op de geven is het belangrijk om wat achtergrondinformatie te hebben over loonheffingen, loonheffingskorting en het bijzonder tarief. Precies wat ik in dit blog voor je uiteen zet.

Wat is loonheffing en waaruit bestaat loonheffing?

Iedereen die loon ontvangt moet loonheffing betalen. Loonheffing bestaat niet alleen uit loonbelasting, maar je draagt ook premie volksverzekeringen af. Dit is jouw bijdrage aan onder andere de AOW. Als werknemer ben je de loonheffing verschuldigd, maar je werkgever moet deze premies afdragen aan de fiscus. 

De loonheffing die de werkgever afdraagt, is feitelijk een voorschot. Bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt gekeken of je genoeg inkomstenbelasting hebt betaald. Als er te veel loonheffing is betaald dan krijg je het verschil terug. Anderzijds: als er te weinig loonheffing is betaald dan moet je het verschil bijbetalen. 

Wat is loonheffingskorting en hoeveel is de loonheffing?

Moet ik over mijn gehele loon loonheffing betalen? Het antwoord hierop is nee. Los van het feit dat sommige loonbestanddelen onbelast zijn (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding tot 0,21 ct per km) heb je ook recht op bepaalde heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De hoogte van beide kortingen is afhankelijk van de hoogte van je belastbare loon. Hoe hoger het loon des te lager worden de kortingen. Vanaf een jaarloon van 73.032 (2023) hebt je geen recht meer op de kortingen.  

Aangifte loonheffing

Met de loonheffingskorting wordt alleen maar rekening gehouden als je dit ook aangegeven hebt bij je werkgever, meestal via een loonbelastingverklaring. De kortingen waar je op jaarbasis recht op hebt, worden maandelijks verrekend bij de berekening van de verschuldigde loonheffing. Hierdoor hou je netto meer loon over dan wanneer er geen rekening wordt gehouden met de loonheffingskorting.

Ben ik de loonheffingskorting kwijt als ik dat niet bij mijn werkgever heb aangegeven? Dat is niet het geval. Bij je aangifte inkomstenbelasting wordt ook gekeken op welke kortingen je recht hebt en dat wordt dan recht getrokken. Heb je te weinig korting gehad, dan krijg je het verschil terug. 

Heb je te veel korting gehad, dan moet je bijbetalen. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als je twee werkgevers hebt en je bij beiden de loonheffingskorting laat toepassen. Je hebt dan te veel korting gehad en dit moet je terugbetalen. Daarom is het belangrijk om maar bij één werkgever de korting te laten toepassen. Ook als je een uitkering krijgt, moet je opletten dat er niet dubbel rekening wordt gehouden met loonheffingskorting. 

Wat is het bijzonder tarief?

Over het loon dat je naast je reguliere loon/uren ontvangt, wordt voor de loonheffingen gebruik gemaakt van het ‘bijzonder tarief’. Denk hierbij aan: eenmalige of bijzondere beloningen zoals overuren, eventueel bonussen, maar dus ook je vakantiegeld als je dat bijvoorbeeld 1x per jaar uitgekeerd krijgt.  Het bijzonder tarief is afhankelijk van je het loon dat je het jaar voorafgaand hebt ontvangen.

Wat zijn de geldende belastingtarieven?

De geldende belastingtarieven zijn hetzelfde als bij je reguliere loon. Toch zie je op de loonstrook dat er meestal meer loonheffing betaald wordt. Dit komt omdat in de gewone reguliere loonbetaling al rekening wordt gehouden met de eerder genoemde heffingskortingen. 

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat je als werknemer bij je aangifte inkomstenbelasting geld moet terugbetalen, heeft de Belastingdienst verschillende tarieven in het leven geroepen. Deze tarieven houden én rekening met het geldende belastingtarief én met de afbouw van de kortingen naarmate je meer gaat verdienen. Hierdoor stijgt per saldo het bijzonder tarief naarmate je meer loon ontvangt, waardoor je netto minder overhoudt. 

In de inkomstenbelasting is er geen onderscheid tussen ‘normaal tarief’ en ‘bijzonder tarief’. Alle inkomsten worden “op één hoop” geveegd en vervolgens wordt duidelijk hoeveel belasting er op je loon zit. Als door toepassing van het percentage bijzonder tarief te veel belasting is ingehouden dan krijg je geld terug. Is er te weinig ingehouden? Dan moet je bijbetalen. Dit laatste wordt door de meesten als niet prettig ervaren.

Tip: als je als werknemer weet dat je het komende jaar meer gaat verdienen doordat je meer uren gaat werken of dat er een bijzondere uitkering gaat komen? Vraag dan je werkgever om rekening te houden met een hoger bijzonder tarief. Dit voorkomt mogelijk naheffing bij je aangifte inkomstenbelasting. 

NB: Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt niet alleen gekeken naar je looninkomsten, maar bijvoorbeeld ook naar je eigen woning en eventueel box 3 inkomen. Hierdoor kan het zijn dat je eigenlijk geld terug zou verwachten over de belasting die je hebt betaald over je loon, maar dat je toch moet bijbetalen, bijvoorbeeld door de belasting die je moet betalen over je overige vermogensbestanddelen. Andersom komt echter vaker voor: door renteaftrek van de hypotheek (Eigen woning schuld) krijg je vaak nog geld terug.

 

Bart Melis

E-mailadres: bmelis@vga.nl
Telefoonnummer: 0492 462 206

In samenwerking met Wendy Boley
E-mailadres: wboley@vga.nl

Nieuwsgierig naar wat Van de Graft Accountants voor jouw onderneming kan betekenen?

Laten we kennis maken