Belastingadviseur: de kosten versus de baten

VGA Accountants in Belasting
30 maart 20224 minuten

Een belastingadviseur helpt bedrijven een makkelijke weg te vinden in de fiscale wirwar aan regels en wetgeving. Een belastingadviseur, ook wel fiscaal adviseur genoemd, neemt alle kleine en grote fiscale aangelegenheden uit handen. Van het aanvragen van een BTW-nummer tot advisering rondom de juiste rechtsvorm. Maar wat kost een belastingadviseur en verdient hij/zij zichzelf wel terug? In dit artikel gaan we in op de kosten en de baten van een belastingadviseur.

Rol van een belastingadviseur

Dat de werkzaamheden erg divers zijn, dat blijkt! Het grote voordeel van een belastingadviseur is dat hij kijkt naar mogelijkheden om fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te ondernemen, voor nu en de toekomst. Uitgangspunt daarbij is dat een belastingadviseur dermate van meerwaarde is dat de baten opwegen tegen de kosten. Hij beantwoordt de vraag: ‘Doen we het als onderneming goed en waar kunnen we het beter doen?’ Soms is dat meetbaar. Bijvoorbeeld als door een kritische blik van een adviseur er een belastingvoordeel blijkt te zijn. Soms is het voordeel wel voelbaar, maar niet direct aantoonbaar. Denk aan de sparringsmomenten met een ondernemer, waarbij samen gekeken wordt naar de toekomst. 

Nieuwsgierig naar meer details over de werkzaamheden en toevoeging van een belastingadviseur? Daar lees je hier meer over: Wat is een fiscaal adviseur (en wat heb je eraan)?

Tarief belastingadviseur laag houden

Om de kosten laag te houden werken sommige kantoren, zo ook Van de Graft, met senior-adviseurs in combinatie met ondersteunend of junior personeel. Het uurtarief waarvoor deze ondersteunende werkzaamheden, zoals uitzoekwerk, wordt uitgevoerd is lager. Dat merk je als ondernemer onderaan de streep. Uiteraard is de belastingadviseur altijd eindverantwoordelijk en degene die direct actie onderneemt als daar aanleiding toe is. Ziet één van onze belastingadviseurs dat een onderneming 200.000 euro winst maakt, dan nemen wij direct contact op om te kijken of de huidige rechtsvorm nog zinvol en fiscaal gunstig is. Gaan er organisatorisch bij de betreffende onderneming zaken veranderen, dan begeleidt een belastingadviseur daar ook bij. Denk aan het goed fiscaal inrichten van een nieuwe rechtsvorm. Wordt niet tijdig geadviseerd en daarnaar gehandeld, dan kan dat in de papieren van de ondernemer lopen. Precies daar zit dan ook de meerwaarde van een belastingadviseur: de baten voor de ondernemer zo laag mogelijk houden. Nou hoor ik je denken: ‘Duidelijk, maar wat kost een belastingadviseur precies?’ Daar ga ik hieronder verder op in.

Kritisch op kosten

Voordat ik daar antwoord op geef nog het volgende. Wij merken in de praktijk dat ondernemers kritisch zijn op de kosten. Terecht! Toch levert het investeren in een professioneel en periodiek belastingadvies vaak meer op dan het kost. Zeker als daarbij goed wordt gekeken naar de toekomst van de onderneming en de privésituatie van de ondernemer. Soms blijkt dat nu overstappen naar een andere bedrijfsstructuur, een voordeel oplevert voor later. Doe je dat op een minder gunstig moment, dan kan het zijn dat je veel minder profijt hebt. Heb je bijvoorbeeld een eigen pand en wil je over een paar jaar met pensioen? Kijk dan nu al met een belastingadviseur naar de mogelijkheden om de meerwaarde in een oudedagsreserve onder te brengen.

Ieder moment is het juiste moment om met een belastingadviseur aan tafel te schuiven. Toch zijn er een aantal situaties te benoemen waarbij het betrekken van een adviseur van cruciaal belang is:

  • bij de start van een onderneming;
  • een huwelijk;
  • komst van kinderen;
  • groei van de organisatie;
  • grote investeringen en subsidieaanvragen;
  • een op stapel staande overname etc. 

Ons advies: betrek een belastingadviseur bij ieder verandermoment in je persoonlijke en zakelijke leven.

Wil je weten wat een belastingadviseur voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Nieuwsgierig naar wat Van de Graft Accountants voor jouw onderneming kan betekenen?

Laten we kennis maken