Menu

.

Diensten


Accountancy

Jaarrekening, rapportages, accountantscontrole, financiële administratie en managementinformatie. Met een heldere analyse weet u waar uw bedrijf staat.
We maken de cijfers inzichtelijk, geven actuele informatie en praktische adviezen. Ook geven we eventuele verbeterpunten aan zodat u tijdig kunt bijsturen.

Korte lijnen voor de ondernemer van nu

Is het slim om nu te investeren? Waarom blijven de resultaten achter? We groeien uit onze jas, is nieuwbouw verstandig? Welke vraag u ook heeft. Eén telefoontje en we gaan voor u aan de slag. We kennen u en uw bedrijf en we zijn er ook voor u als klankbord en sparringpartner. Samen kijken we naar uw wensen en de mogelijkheden. Zo krijgt u het beste resultaat.

Vertrouwen in de toekomst

Onze specialisten ondersteunen en begeleiden u en geven helder advies waar u verder op kunt bouwen.

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06


Ondernemingsfinanciering

U wilt (her)investeren en zoekt naar de juiste wijze van financiering.

Onze specialisten hebben alle kennis en ervaring in huis om samen met u de juiste financiële strategie te bepalen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden voor uw bedrijf en naar uw persoonlijke wensen en ambities. Want bij onderneminsgsfinanciering gaat het om verstand én om gevoel.

De manier waarop een onderneming is gefinancierd is van grote invloed op de financiële bewegingsvrijheid. Wanneer is het gunstig om een bancaire financiering aan te trekken? Wat komt daar bij kijken? Of wilt u juist zonder externe financiering blijven?

Onze specialisten brengen de cijfers in beeld, adviseren u over de mogelijkheden en begeleiden u bij het hele proces.

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06

Belastingadvies

Wat is fiscaal mogelijk? Waar moeten we aan denken bij bedrijfsopvolging? Hoe zit het met mijn oudedagsvoorziening? Voor alle vragen of problemen op fiscaal gebied kunt u bij ons terecht.

Belastingbesparing

De veranderingen in de fiscale regelgeving gaan razendsnel. Onze adviseurs zijn altijd op de hoogte van de nieuwste aanpassingen en wettelijke mogelijkheden. Dat kan u meteen een belastingbesparing opleveren.

Belastingaangifte

We verzorgen uw aangiften omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en successie- en schenkingsrecht.

Advies op maat

Het gaat om u als ondernemer, uw gezin en uw bedrijf. U wilt het goed regelen. En ook fiscaal de beste oplossing. Daarom geven we altijd advies op maat. Dat is bij ons de standaard.

 • Fiscale advisering
 • Bedrijfsherstructurering
 • Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername
 • Second Opinion
 • Overdracht van vermogen binnen familie
 • Fiscale subsidies
 • Pensioen- en toekomstvoorzieningen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Begeleiding belastingcontroles

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06

Financiële planning

Wat is uw droom voor de toekomst? Weet u hoeveel vermogen u straks heeft? 
Met financiële planning krijgt u inzicht in uw financiële situatie nu en in de toekomst.

Estate planning

Estate planning is de overheveling van uw vermogen naar een volgende generatie, op fiscaal optimale wijze.

Voor nu en later

Wilt u eerder stoppen met werken, bent u goed verzekerd? Wat gebeurt er bij een echtscheiding? Wat zijn de gevolgen van vermogensoverheveling voor de schenk- en 
erfbelasting? En wat kunt u met uw lijfrenten en andere polissen? 
In het financiële plan brengen we het duidelijk in beeld en krijgt u onafhankelijk advies welke stappen u kunt nemen voor een financieel onbezorgde toekomst.

Goed geregeld voor u, uw gezin en uw bedrijf

Met de juiste informatie kunt u beslissingen beter afwegen. Bijvoorbeeld een koersverandering in uw bedrijf, het verstrekken van een lening aan uw kinderen of het doen van schenkingen.

Financiële planning op maat

 • sociale zekerheid en pensioenen
 • inkomensplanning en vermogensbeheer
 • vermogen en eigen huis
 • huwelijkse voorwaarden en testament
 • leningen en schenkingen
 • fusie en overname

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06

Pensioenadvies

Bent u ondernemer, DGA en heeft u vragen over uw pensioen? Wilt u fiscaal optimaal sparen voor later? Weet u hoe uw oudedagsvoorziening is opgebouwd? 
Het begint met inzicht in uw pensioen. We maken een pensioenberekening en adviseren over de fiscale mogelijkheden. Helder en overzichtelijk, zodat u weet waar u aan toe bent. Nu en straks.

 • Berekeningen op het gebied van pensioen, stamrechten en lijfrenten
 • Inkoop dienstjaren en waardeoverdracht
 • Opstellen van overeenkomsten op pensioengebied
 • Bemiddeling bij pensioengeschillen met de fiscus
 • Waarderingen pensioen bij conflicten
 • Advies omtrent pensioen bij echtscheiding

Starters en zzp’ers

Pensioen is meestal niet het eerste waar een starter of zzp’er aan denkt. Toch is het goed om te weten wat wel en niet kan. Er zijn plannen voor een collectieve pensioenregeling. Maar wilt u hierop wachten en is dit wel de beste optie voor u? Een afspraak is zo gemaakt. Samen kijken we naar de beste oplossing.

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06

Administratie

Salarisadministratie en personeelsadministratie

Arbeidscontracten, salarisstroken, loonheffing afdragen, cao’s, vragen over werknemersverzekeringen, Arbowet, HRM-diensten. We helpen u graag.

Uw salaris- en personeelsadministratie kunnen we gedeeltelijk of geheel voor u uitvoeren. Dat scheelt u tijd en geeft u de zekerheid dat het goed is geregeld.
Ook adviseren we u bij het inrichten van uw administratie.

Meer gemak in minder tijd

Naast de maandelijkse loonstrook zorgen we ook voor de aan- en afmelding van uw werknemer bij de Belastingdienst en verzorgen wij uw aangifte loonheffingen en de jaaraangifte. Met onze korte lijnen heeft u meer grip op uw loonkosten en minder administratieve lasten.

 • Salarisstroken en loonaangiften
 • Gehele of gedeeltelijke salarisadministratie
 • Tijdelijke salarisadministratie, bijvoorbeeld bij vakantiedrukte
 • Inzicht in beloningsmogelijkheden,
 • Opstellen van arbeidsvoorwaarden
 • Advies en regelgeving ziekteverzuim
 • Adviseren bij arbeidsconflicten
 • Verzorgen van managementrapportages.

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06

Juridisch advies

Heeft u een juridische vraag, een probleem of wilt u een second opinion? Eén telefoontje en we gaan voor u aan de slag. De juristen van Juridisch Adviesbureau Laarbeek zijn praktisch ingesteld, academisch geschoold en hebben ruime praktijkervaring, zowel in de advocatuur als in het bedrijfsleven.

Goed juridisch advies voorkomt problemen. Bijvoorbeeld door het vastleggen van afspraken in een duidelijke overeenkomst. Ook kan het helpen bij het onderling oplossen van geschillen. Onze juridische adviseurs bekijken uw zaak van alle kanten en komen snel met een concreet advies.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij

 • Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Incasso
 • Vastgoed en huurrecht
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht
 • Privacyrecht

Meer informatie?

Bel: (0492) 46 22 06 of bezoek de website van VGA juristen


contact

Kapelstraat 18

5741 CE Beek en Donk

Postadres

Postbus 122

5740 AC Beek en Donk


 (0492) 46 22 06

 (0492) 46 38 05

vga mail icoon

 info@vgaacc.nl

vga mail icoon

 loonadministratie@vgaacc.nl