Accountantscontrole laten uitvoeren

Een accountantscontrole is een controle van de jaarrekening, die verplicht is voor bedrijven die wettelijk middelgroot of groot zijn. De controle dient om vast te stellen dat de jaarrekening voldoet aan alle wetten en regels, en dat hij een realistisch en helder beeld geeft van het vermogen en het resultaat van het boekjaar. Om vast te stellen of dit zo is, wordt gecontroleerd of de jaarrekening geen fouten van materieel belang bevat. Met materieel bedoelen we informatie die, wanneer deze wordt weggelaten of foutief wordt weergegeven, invloed heeft op de economische beslissingen van de gebruikers van de jaarrekening.

Waarom een accountantscontrole?

De accountantscontrole heeft een belangrijk doel: de gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen geven dat de informatie in die rekening een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijkheid. De accountant formuleert een controleverklaring, die bestaat uit zijn of haar onafhankelijke mening. Zo weet de lezer zeker dat de jaarrekening geen substantiële fouten bevat.

Wanneer wordt een accountantscontrole uitgevoerd?

De accountantscontrole is een dynamisch proces, dat tijdens en na afloop van het boekjaar wordt uitgevoerd. Tijdens het boekjaar wordt de interimcontrole uitgevoerd. Na afloop van het boekjaar vindt vervolgens de balanscontrole plaats. Accountants zijn voor het opstellen van een accountantscontrole gebonden aan bepaalde regels, die zijn onder andere vastgelegd in het Handboek Regelgeving Accountants.

Een aantal stappen in een accountantscontrole

Voordat de accountantscontrole wordt uitgevoerd, worden afspraken gemaakt over de financiële informatie die moet worden aangeleverd. Het gaat onder meer om verschillende specificaties van posten uit de balans en resultatenrekeningen, voorraden, onderhanden projecten en omzet- en loonbelastingen. De accountant stelt vervolgens een controleplan op en voert vooruitlopend op de balanscontrole alvast een aantal werkzaamheden uit. Dit wordt het dynamiseren van de accountantscontrole genoemd.

Wanneer is een accountantscontrole verplicht?

Een accountantscontrole is verplicht wanneer u minimaal twee jaar voldoet aan twee van de drie wettelijke criteria voor een middelgrote rechtspersoon. Het gaat om de volgende criteria:

  • Activa: meer dan 6 miljoen
  • Omzet: meer dan 12 miljoen
  • Werknemersaantal: meer dan 50

Voldoet u niet aan de eisen? Dan geldt een vrijstelling van de accountantscontrole en is deze wettelijke controle dus niet verplicht. Uiteraard kan vrijwillige controle wenselijk zijn of zijn voorgeschreven in de statuten.

Accountantscontrole bij Van de Graft

Advies en maatwerk op allerlei gebieden die belangrijk zijn voor de MKB-ondernemer: dat is de kracht van Van de Graft. Voor het uitvoeren van de accountantscontrole op de jaarrekeningen kunt u terecht bij Van De Graft. In samenwerking met onze gespecialiseerde partners, waar we al jarenlang mee samenwerking, weten we zeker dat u als klant op uw wenken bediend wordt. Zo bent u er zeker van dat er een zorgvuldige, effectieve en efficiënte controle wordt uitgevoerd!

Contact opnemen

Wat klanten over ons zeggen

Van de Graft zorgde ervoor dat de samenwerking met mijn compagnons snel kon worden afgewikkeld. Zo kon ik snel opnieuw vanuit een eenmanszaak beginnen.
Lees de testimonial
Henri van Houts Van Houts Waterstraalsnijden BV
In een payrolling constructie was ik per uur veel meer kwijt geweest voor mijn medewerker. Met de tips van Patrick waren deze kosten ineens een stuk lager. Een aanzienlijke besparing dus.
Lees de testimonial
Jelle van de Ven Van de Ven Glazenwasserij
"Ik hoef me op fiscaal, juridisch en financieel vlak geen zorgen te maken. Gelukkig maar, want ik heb als ondernemer al genoeg uitdagingen."
Lees de testimonial
Jan van Geest directeur Intracare

Van de Graft verwijst u graag voor een accountantscontrole in de regio.

De ervaren accountants van Van de Graft kunnen u op allerlei verschillende manieren van dienst zijn. We helpen u graag met alle vragen die u heeft, bijvoorbeeld over het samenstellen van jaarrekeningen, het uitvoeren van beoordelingsopdrachten, het verzorgen van belastingaangiftes en belastingadvies voor uw onderneming of juridisch advies, zoals bijvoorbeeld bij incasso van vorderingen, het uitwerken van reorganisaties, begeleiding bij ontslagen en meer.

Neem contact op